Act Coaching

Coaching is een woord dat veel gebruikt wordt in deze tijd. Meer en meer mensen willen een stap zetten in hun persoonlijke ontwikkeling of ze lopen vast in het dagelijks leven.

Mijn doel is jou inspireren tot het nemen van een stap of juist stilstaan bij dat wat is, alles naar behoefte. Een methode die ik hiervoor inzet is ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie, gebaseerd op het principe dat het leven nu eenmaal gepaard gaat met vervelende gebeurtenissen, gevoelens en gedachten. Maar wat nu als we de vervelende gevoelens omarmen en meer afstand kunnen nemen van gedachten? In Amerika wordt ACT al volop toegepast en in Nederland komt het nu op.

ACT helpt je om meer toegewijd in het leven te staan en om te gaan met tegenslagen, angsten en onzekerheid. Het is meer een ‘way of life’ in plaats van het aanleren van een techniek om gelukkig te worden. Wat mij aanspreekt in ACT is dat je aan de slag gaat met praktische oefeningen, er wordt veel humor gebruikt en de inzet van metaforen geeft inzicht. Tegelijkertijd kan het confronterend zijn en kom je dichter in contact met jezelf.

Het doel is psychologische flexibiliteit te ontwikkelen en hiermee soepeler om te gaan met vervelende ervaringen en terug te vallen op de dingen die voor jou belangrijk zijn. Onderdelen die aan bod komen zijn o.a. mindfulness, afstand nemen van je verstand, acceptatie en waarden.

Coaching kan ook gegeven worden in combinatie met yoga om in beweging via inspanning en ontspanning met jezelf aan de slag te gaan.