Algemene voorwaarden

Artikel 1 Deelname yoga

 • Je sluit als deelnemer een maandelijks abonnement af of je koopt een strippenkaart waarmee je deel kunt nemen aan de yogalessen.
 • Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Als je geen gebruik maakt van het recht tot deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 • Het lidmaatschap komt tot stand door het invullen en bevestigen van een eigen account op fitmanager. Een uitnodiging hiervan krijg op je e-mailadres naar keuze.
 • In de yogastudio zijn matten aanwezig waar je als deelnemer gebruik van kunt maken mits er een handdoek wordt meegebracht i.v.m. hygiëne. Je bent uiteraard vrij je eigen mat mee te nemen.
 • Fysieke en/of mentale aandoeningen dienen te worden gemeld aan de docent bij aanvang van het abonnement/strippenkaart of bij aanvang van een les. Happy on the Move heeft het recht om ten aanzien van de aandoening te bepalen of zij in staat is jou op verantwoorde wijze les te geven en te begeleiden.
 • Indien je niet deel kan nemen aan de les en je je hebt afgemeld met een geldige reden (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met de docent.

Artikel 2 Deelname coaching

 • Je neemt als deelnemer na een intake in overleg met de coach deel aan een coaching traject. Hoeveelheid coachsessies wordt afgestemd tussen deelnemer en coach.
 • Fysieke en/of mentale aandoeningen dienen te worden gemeld aan de coach in de intake. Happy on the Move heeft het recht om ten aanzien van de aandoening te bepalen of zij in staat is jou op verantwoorde wijze te coachen en te begeleiden.

Artikel 3 Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan yogalessen en coaching is geheel op eigen risico.
 • Bij twijfel aan de gezondheid wordt de geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Happy on the Move is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van deelname aan yoga of coaching.
 • Schade die al dan niet opzettelijk door de deelnemer wordt toegebracht aan de eigendommen van Happy on the Move, dienen te worden vergoed.

Artikel 4 Betalen en opzeggen

 • De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld (yoga) gebeurt door automatische incasso vooraf op de eerste dag van de maand (op 1 juli betaal je dus het abonnementsgeld van de maand juli).
 • Je kunt op ieder gewenst moment starten met een maandelijks abonnement. Je betaalt dan een deelfactuur voor de lopende maand, waarna je per kalendermaand gaat betalen per automatische incasso.
 • Het inschrijfgeld voor yoga kost €10,-. Dit bedrag wordt eenmalig gevraagd als bijdrage voor garantstelling, het dekt de aanschaf van materialen en de inspanning om je lidmaatschap administratief te verwerken en je plek te reserveren in de lopende lessen.
 • Voor het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk aan Happy on the Move te worden doorgegeven.
 • De betaling van de strippenkaart gebeurt via IDEAL bij afname van de strippenkaart, te vinden via fitmanager in de shop.
 • De betaling van losse lessen gebeurt via IDEAL door je aan te melden voor de betreffende les.
 • De betaling van een coaching traject gebeurt per factuur achteraf op de laatste dag van de maand voor alle sessies die in de afgelopen maand zijn afgenomen.
 • Bij het niet kunnen afschrijven van de contributie wordt je herinnerd. Is er na 2x herinneren geen resultaat wordt er een incassobureau ingeschakeld. Wanneer je als deelnemer je betalingsverplichtingen niet nakomt wordt het abonnement per direct beëindigd. Alle betalingsverplichtingen komen hiermee echter niet te vervallen.

Artikel 5 Vakanties en feestdagen

 • Op feestdagen en in schoolvakanties is Happy on the Move gesloten. Houdt communicatie hierover in de gaten via de website, facebook en e-mail.
 • Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld tot stand gekomen bedrag over alle lesdagen in een jaar. Dat betekent dat je in maanden waar een vakantie/feestdag valt hetzelfde bedrag betaalt als in een maand waar geen vakantie/feestdag in valt.

Artikel 6 Zwangerschap of ziekte

 • Bij ziekte kan in overleg met Happy on the Move het abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 • Beoefening van yoga wordt afgeraden in de eerste drie maanden van de zwangerschap (hierna in overleg met verloskundige en docent).
 • Indien je wegens zwangerschap wilt stoppen met de yogalessen geldt de opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 7 Wijzigingen

 • Happy on the Move behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website.
 • Happy on the Move behoudt zich het recht voor om lesdagen/lestijden aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, facebook en/of de website.